Subsidies en ondersteuning

Onder ondersteuning verstaan we de dienstverlening en subsidies voor sportclubs, sportlesgevers, scholen en alle andere Brusselse, Nederlandstalige organisaties die sport op de agenda zetten.

Dienstverlening

De dienstverlening van de VGC-sportdienst kan bestaan uit verschillende manieren van ondersteunen: bestuurlijke ondersteuning, logistieke ondersteuning, promotionele ondersteuning, ondersteuning in functie van sportinfrastructuur of ondersteuning bij het inschakelen van sportbegeleiding.

Een overzicht van de dienstverlening naar de verschillende organisaties vind je op www.vgc.be.

Subsidies

Wat betreft subsidies biedt de VGC-sportdienst mogelijkheden om een sportaanbod in te richten, om kwalitatieve sportinfrastructuur te huren of in te richten of voor het organiseren van of het deelnemen aan kadervormingen rond sport. 

Alle mogelijk subsidies aan (sport)organisaties vind je op www.vgc.be.

Sportbeleid

Zo veel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk laten sporten en bewegen: daar is het de VGC-sportdienst om te doen. Daarbij hebben we veel aandacht voor de duurzaamheid van sporten in de stad, voor de kwaliteit van de omkadering en de begeleiding, en voor de toegankelijkheid en de variatie van het Nederlandstalige sportaanbod in Brussel.

Wil je graag meer weten over hoe we ons beleid voeren? Neem dan een kijkje op www.vgc.be.