Veteranencompetitie

Veteranencompetitie

Dit jaar zal de BZVC voor de tweede maal een veteranenreeks organiseren.
In een veteranenploeg zijn alle spelers minstens 30 jaar oud. Per wedstrijd mogen er maximum 2 spelers tussen 30 en 35 jaar meespelen.

Doelstellingen

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Competitie in 1 reeks (8 à 10 ploegen), eventueel met play-offs.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Opmaak van een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • Elke ploeg beschikt over minimum 8 spelers (mannen die minimum 30 jaar zijn op het moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Tijdens de wedstrijd mogen er maximum 2 spelers tussen 30 en 35 jaar op het wedstrijdblad staan.
 • Spelers en terreinafgevaardigen kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • Beschikken over een zaal met minstens 12 zaaluren (verspreid over het seizoen).
 • Spelers en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Inschrijven kan tot 28 juni 2020.
 • Aanvaarden van de spelregels en van het memento van de BZVC.

Kosten deelname veteranencompetitie

Te betalen aan de BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in veteranencompetitie: 100€ per ploeg
Inschrijvingsgeld ploeg in heren- en veteranencompetitie: 150€ voor beide ploegen
Ploegen die ingeschreven waren in seizoen 2019-2020 krijgen een eenmalige Corona-korting van 25% op het inschrijvingsgeld.
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speler: 10€ per speler (of gratis indien de speler ook ingeschreven is in de herenploeg van dezelfde club)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis

Raming overige kosten:

Verzekering: 125€
Zaalhuur (12 uren): 450€
Scheidsrechterskost: 22€ per wedstrijd (thuisploeg)
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Schrijf hier je ploeg in

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.