Herencompetitie

Herencompetitie BZVC

Voor herenploegen wordt een A- B- C- en D-reeks en een bekercompetitie ingericht.
In deze bekercompetitie, waaraan alle ploegen van de A- B- C- en D-reeks kunnen deelnemen, wordt gespeeld volgens het principe van rechtstreekse uitschakeling (1/32 finale tot finale).

Doelstellingen

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Competitie in 4 reeksen.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • Elke ploeg beschikt over minimum 8 spelers (jongens/mannen die minimum 16 jaar zijn op moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Spelers toevoegen kan tot 31 januari. Terreinafgevaardigen kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • Beschikken over een zaal met minstens 18 zaaluren (verspreid over het seizoen).
 • Spelers en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Een ploeg inschrijven kan tot 17 juni 2021.
 • Aanvaarden van de spelregels en van het memento van de BZVC.

Kosten deelname herencompetitie

Te betalen aan BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in herencompetitie: 75€ per ploeg
Inschrijvingsgeld ploeg in heren- en veteranencompetitie: 112€ voor beide ploegen
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speler: 10€ per speler (of 15€ indien de speler ook meedoet met de veteranenploeg van dezelfde club)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis

Ploegen die ingeschreven waren in de competitie seizoen 2020-2021, moeten geen inschrijvingsgeld voor de ploeg, aansluiting van de spelers of een waarborg betalen. Schrijf je extra spelers in, dan betaal je enkel voor deze spelers. 

Raming overige kosten

Scheidsrechterskost: 22€ per wedstrijd (thuisploeg)
Verzekering: 125€
Zaalhuur (18 uren): 650€
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Schrijf hier je ploeg in

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Bijhorende documenten: