Damescompetitie

Les Motivees

In 2019 startte de BZVC met een damescompetitie.
Gezien het enthousiasme van de deelnemende ploegen en de interesse van nieuwe damesploegen zal de damescompetitie blijvend georganiseerd worden.

DOELSTELLINGEN

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Competitie in 1 reeks (8 à 10 ploegen), eventueel met play-offs.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Opmaak van een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

DEELNAMEVOORWAARDEN

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • De ploeg beschikt over minimum 8 speelsters (meisjes/vrouwen die minimum 14 jaar zijn op moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Speelsters en terreinafgevaardigen kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • Spelers en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Er wordt gespeeld op zondagmiddag in de VGC-sporthal Comenius of in een eigen gekozen zaal.
 • Ploegen die liever in een zelf gekozen zaal spelen, kunnen minstens 12 zaaluren verspreid over het seizoen doorgeven bij de inschrijving.
 • Inschrijven ten laatste op 28 juni 2020.
 • Aanvaarden van de spelregels en van het memento van de BZVC.

KOSTEN DEELNAME DAMESCOMPETITIE

Te betalen aan de BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in damescompetitie: 100€ per ploeg
Ploegen die ingeschreven waren in seizoen 2019-2020 krijgen een eenmalige Corona-korting van 25% op het inschrijvingsgeld.
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speelster: 10€ per speelster (of maximum 150€ voor een ploeg met onbeperkt aantal speelsters)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis
Zaalhuur Comenius (indien geen 'eigen zaal'): +/- 250€

Raming overige kosten:

Verzekering: 125€
Zaalhuur (12 uren): 450€
Scheidsrechterskost: 22€ per wedstrijd (thuisploeg)
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Schrijf hier je ploeg in

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Bijhorende documenten: