Schoolsport

American Footbal tijdens Ket2Sport

De leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs extra sportkansen geven door hen te laten kennismaken met sport en het Brussels sportgebeuren via allerlei sportieve initiatieven, dit is waar de VGC-sportdienst, MOEV en vele andere partners elk schooljaar voor gaan.

Hier vind je een overzicht van activiteiten en interessante informatie voor Brusselse scholen, zowel voor kleuters, lagere schoolkinderen, leerlingen secundair als studenten.

Contactpersoon schoolsport: Jochen Tourlousse - 02 563 05 29 - sportdienst@vgc.be

Informatie over financiële en logistieke ondersteuning, sportinfrastructuur en sportbegeleiding vind je op www.vgc.be.