Inschrijving herencompetitie 2024-2025

Schrijf je hier in.

 • Huidige Info en voorwaarden
 • Contactgegevens
 • Praktische gegevens
 • Speeldata
 • Complete

Bedankt voor jullie interesse in onze BZVC-zaalvoetbalcompetities. Lees onderstaande voorwaarden aandachtig en vul daarna pas het formulier in.

Voor het seizoen 2024 - 2025 organiseert BZVC de herencompetitie in reeksen (4 reeksen van A tot D) en een bekercompetitie "BzvC CUP" volgens het principe van rechtstreekse uitschakeling (van 1/32 finale tot finale).

 

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie is Nederlands, zowel administratief als tijdens de wedstrijden.
 • Elke ploeg beschikt over minimum 8 spelers (minstens 16 jaar) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw,  minstens 18 jaar).
  Nieuwe spelers/coaches kunnen tot 31/03/2025 toegevoegd worden, terreinafgevaardigden onbeperkt.
 • De ploeg beschikt over een zaal met ongeveer 18 zaaluren (verspreid over het seizoen). Deze zaaluren blijven het hele seizoen beschikbaar (voor de BzvC CUP of kalenderwijzigingen)
 • De ploeg moet spelers, coaches en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar). Het geldig polisnummer (2024 - 2025) is verplicht mee te delen.
 • Inschrijven kan enkel DIGITAAL met dit formulier tot 24 juni 2024Uiterlijk tot 28 juni 2024 kunnen de volledige betaling en de exacte zaaluren of het officieel zaalhuurcontract (scan) in orde gebracht of ons bezorgd worden
 • De ploeg aanvaardt de spelregels en memento van de BZVC.


Kosten deelname herencompetitie (te betalen aan BZVC vóór 28 juni 2024)

Als je ploeg vorig seizoen heeft meegespeeld:

 • Inschrijving ploeg: € 100
 • Inschrijving spelers/coaches: € 120 forfaitair voor 12 spelers (€ 10 per speler/coach)
 • Inschrijving terreinafgevaardigden: gratis
 • Waarborgsom: aanzuiveren tot € 125
 • TOTAAL: € 220 + waarborg tot € 125


Als je ploeg voor de eerste keer meedoet:

 • Inschrijving ploeg: € 100
 • Inschrijving spelers/coaches: € 120 forfaitair voor 12 spelers (€ 10 per speler/coach)
 • Inschrijving terreinafgevaardigden: gratis
 • Waarborgsom: € 125
 • TOTAAL: € 345


Na de digitale inschrijving van de ploeg krijgt elke ploegverantwoordelijke een mail met het totaal te betalen bedrag.
 

Licentielijsten (in te dienen vóór 28 augustus 2024)

De inschrijving van spelers (licentielijst 2024 - 2025) zal enkel digitaal via www.bzvc.be ten laatste tot 28 augustus 2024 (zowel voor toevoeging als schrapping van spelers) mogelijk zijn.
Bij de inschrijving wordt een forfaitair bedrag van € 120 betaald voor de spelers. Schrijft de ploeg tijdens het seizoen meer dan 12 spelers in, wordt dit later bijbetaald.
 

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst. Binnen de VGC-sportinfrastructuren genieten deze verenigingen voorrang bij de planning en van een voordeeltarief.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.

Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.