Herencompetitie

De BZVC richt voor herenploegen een A- B- C- en D-reeks en een bekercompetitie in.
In de bekercompetitie, waaraan alle ploegen van de A- B- C- en D-reeks kunnen deelnemen, wordt gespeeld volgens het principe van rechtstreekse uitschakeling (1/32 finale tot finale).

Doelstellingen

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Opmaak van een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie is Nederlands, zowel administratief als tijdens de wedstrijden.
 • Elke ploeg beschikt over minimum 8 spelers (minstens 16 jaar) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw,  minstens 18 jaar).
  Nieuwe spelers kunnen tot 31/03/2024 toegevoegd worden, terreinafgevaardigden onbeperkt.
 • De ploeg beschikt over een zaal met ongeveer 18 zaaluren (verspreid over het seizoen). Deze zaaluren blijven het hele seizoen beschikbaar (voor bekerwedstrijden of kalenderwijzigingen)
 • De ploeg moet spelers, coaches en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar). Het geldig polisnummer (2023-2024) is verplicht mede te delen.
 • Inschrijven kan enkel DIGITAAL met dit formulier tot 20 juni 2023.
  Uiterlijk tot 25 juni 2023 kunnen de volledige betaling en de exacte zaaluren of het officieel zaalhuurcontract (scan)  in orde gebracht of ons bezorgd worden
 • De ploeg aanvaardt de spelregels en memento van de BZVC.


Kosten deelname herencompetitie

Te betalen aan BZVC vóór 25 juni 2023

Als je ploeg vorig seizoen heeft meegespeeld:

 • Inschrijving ploeg: € 100
 • Inschrijving spelers/coach: € 120 forfaitair voor 12 spelers (€ 10 per speler)
 • Inschrijving terreinafgevaardigen: gratis
 • Waarborgsom: aanzuiveren tot € 125
 • TOTAAL: € 220 + waarborg tot € 125


Als je ploeg voor de eerste keer meedoet:

 • Inschrijving ploeg: € 100
 • Inschrijving spelers/coach: € 120 forfaitair voor 12 spelers (€ 10 per speler)
 • Inschrijving terreinafgevaardigen: gratis
 • Waarborgsom: € 125
 • TOTAAL: € 345

Na de digitale inschrijving van de ploeg krijgt elke ploegverantwoordelijke een mail met het totaal te betalen bedrag.

Licentielijsten (in te dienen vóór 25 augustus 2023)

De inschrijving van spelers (licentielijst 2023-2024) zal enkel digitaal via www.bzvc.be ten laatste tot 25 augustus 2023 (zowel voor toevoeging als schrapping van spelersmogelijk zijn.
Bij de inschrijving wordt een forfaitair bedrag van € 120 betaald voor de spelers. Schrijft de ploeg tijdens het seizoen meer dan 12 spelers in, wordt dit later bijbetaald. 

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst. Binnen de VGC-sportinfrastructuren genieten deze verenigingen voorrang bij de planning en van een voordeeltarief.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen. Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Meespelen?

Inschrijven voor het seizoen 2023-2024 doe je via dit formulier tot 20 juni 2023.