Inschrijving damescompetitie 2023-2024

Schrijf je in via onderstaand formulier.

 • Huidige Info en voorwaarden
 • Contactgegevens
 • Praktische gegevens
 • Speeldata
 • Complete
Bedankt voor jullie interesse in onze BZVC-zaalvoetbalcompetities. Lees onderstaande voorwaarden aandachtig en vul daarna pas het formulier in.

Voor het seizoen 2023-2024 organiseert BZVC de “dames”-competitie in 1 reeks of in 2 reeksen naargelang het aantal inschrijvingen. Met 2 reeksen zal bijkomend een nacompetitie of een bekercompetitie georganiseerd worden (af te spreken).
 

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie is Nederlands, zowel administratief als tijdens de wedstrijden.
 • De ploeg beschikt over minimum 8 speelsters (minstens 14 jaar) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Speelsters en terreinafgevaardigden kunnen onbeperkt toegevoegd worden.
 • De ploeg moet speelsters, coaches en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar). Het geldig polisnummer (2023-2024) is verplicht mede te delen.
 • Wedstrijden in sporthal Comenius gaan door op zondag tussen 13u en 17u. Speel je in een eigen gekozen zaal, dan kan dit ook op andere dagen en tijdstippen. Je dient hiervoor voldoende zaaluren door te geven. Deze zaaluren blijven het ganse seizoen beschikbaar (voor de nacompetitie of kalenderwijzigingen).
 • Inschrijven kan enkel DIGITAAL met dit formulier tot 20 juni 2023.
  Uiterlijk tot 25 juni 2023 kunnen de volledige betaling en de exacte zaaluren of het officieel zaalhuurcontract (scan)  in orde gebracht of ons bezorgd worden
 • Aanvaarden van de spelregels en het memento van de BZVC.


Kosten deelname damescompetitie

Te betalen aan BZVC vóór 25 juni 2023

Als je ploeg vorig seizoen heeft meegespeeld:
 

 • Inschrijving ploeg: €100
 • Inschrijving speelsters/coach: €150 (onbeperkt aantal speelsters)
 • Inschrijving terreinafgevaardigen: gratis
 • Waarborgsom: aanzuiveren tot €125
 • TOTAAL: €250 + waarborg tot €125

Als je ploeg voor de eerste keer meedoet:
 
 • Inschrijving ploeg: €100
 • Inschrijving speelsters/coach: €150 (onbeperkt aantal speelsters)
 • Inschrijving terreinafgevaardigen: gratis
 • Waarborgsom: €125
 • TOTAAL: €375

Na de digitale inschrijving van de ploeg krijgt elke ploegverantwoordelijke een mail met het totaal te betalen bedrag.


Licentielijsten (in te dienen vóór 25 augustus 2023)

De inschrijving van speelsters (licentielijst 2023 2024) zal enkel digitaal mogelijk zijn via www.bzvc.be ten laatste tot 25 augustus 2023 (zowel voor toevoeging als schrapping van speelsters).
 

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst. Binnen de VGC-sportinfrastructuren genieten deze verenigingen voorrang bij de planning en van een voordeeltarief.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen. Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op 
www.vgc.be.