Damescompetitie

Gezien het enthousiasme van de deelnemende ploegen en de interesse van nieuwe damesploegen zal de damescompetitie blijvend georganiseerd worden.

DOELSTELLINGEN

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Competitie in 1 reeks (8 à 10 ploegen), eventueel met play-offs.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

DEELNAMEVOORWAARDEN

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • De ploeg beschikt over minimum 8 speelsters (meisjes/vrouwen die minimum 14 jaar zijn op moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Speelsters en terreinafgevaardigden kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • Speelsters en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Wedstrijden in sporthal Comenius gaan door op zondag tussen 14 en 17 u. Speel je in een eigen gekozen zaal, dan kan dit ook op andere dagen en tijdstippen. Je dient hiervoor minstens 12 zaaluren door te geven in het inschrijvingsformulier. 
 • Inschrijven kan tot 27 juni 2022.
 • Aanvaarden van de spelregels en het memento van de BZVC.

KOSTEN DEELNAME DAMESCOMPETITIE

Te betalen aan de BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in damescompetitie: 100€ per ploeg
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speelster: 10€ per speelster (of maximum 150€ voor een ploeg met onbeperkt aantal speelsters)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis
Zaalhuur Comenius (indien geen 'eigen zaal'): +/- 250€

Raming overige kosten:

Verzekering: 125€
Zaalhuur (12 uren): 450€
Scheidsrechterkost: 22€ per wedstrijd (thuisploeg)
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Meespelen?

Inschrijven voor het seizoen 2022-2023 doe je via dit formulier tot 27 juni 2022.