Damescompetitie

Gezien het enthousiasme van de deelnemende ploegen en de interesse van nieuwe damesploegen zal de damescompetitie blijvend georganiseerd worden.

DOELSTELLINGEN

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Competitie in 1 reeks (8 à 10 ploegen), eventueel met play-offs.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

DEELNAMEVOORWAARDEN

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • De ploeg beschikt over minimum 8 speelsters (meisjes/vrouwen die minimum 14 jaar zijn op moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • Speelsters en terreinafgevaardigen kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • Speelsters en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Er wordt gespeeld op zondagmiddag in de VGC-sporthal Comenius of in een eigen gekozen zaal.
 • Ploegen die liever in een zelf gekozen zaal spelen, kunnen minstens 12 zaaluren verspreid over het seizoen doorgeven bij de inschrijving.
 • Inschrijven ten laatste op 17 juni 2021.
 • Aanvaarden van de spelregels en van het memento van de BZVC.

KOSTEN DEELNAME DAMESCOMPETITIE

Te betalen aan de BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in damescompetitie: 75€ per ploeg
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speelster: 10€ per speelster (of maximum 150€ voor een ploeg met onbeperkt aantal speelsters)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis
Zaalhuur Comenius (indien geen 'eigen zaal'): +/- 250€

Ploegen die ingeschreven waren in de competitie seizoen 2020-2021, moeten geen inschrijvingsgeld voor de ploeg, aansluiting van de spelers of een waarborg betalen. Schrijf je extra spelers in, dan betaal je enkel voor deze spelers.

Raming overige kosten:

Verzekering: 125€
Zaalhuur (12 uren): 450€
Scheidsrechterskost: 22€ per wedstrijd (thuisploeg)
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Meespelen?

Inschrijven voor het seizoen 2021-2022 kon tot 17 juni 2021.
Interesse om volgend seizoen mee te spelen? Bezorg ons je contactgegevens via bzvc@skynet.be.