OCMW

OCMW's bieden financiële tussenkomsten om de deelname aan sportieve activiteiten mogelijk te maken.

Om de deelname aan sport, cultuur en sociale activiteiten te bevorderen kan een OCMW bijstand toekennen. Dat kan op verschillende manieren:

  • In de vorm van een (gedeeltelijke) betaling van het inschrijvingsgeld (bv. voor het lidgeld van een sportclub)
  • Via het toekennen van een cheque voor een bepaalde activiteit (bv. een sportcheque)
  • Met een ‘cheque artikel 27’ (bedoeld voor een bepaald vooropgesteld programma bij geselecteerde verstrekkers)

Ieder OCMW organiseert deze bijstand autonoom. Dat betekent dat bepaalde OCMW’s deze mogelijkheden aanbieden en andere niet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een website waar je alle informatie vindt over ‘bijstand voor deelname aan het culturele en sociale leven en aan sportactiviteiten’. De site bevat naast een overzicht van de verschillende soorten bijdragen ook de contactgegevens van de OCMW’s van de 19 gemeenten.