Behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een functiebeperking

Publicatiedatum drukwerk
Behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een functiebeperking

In 2009 liet De Vlaamse Gemeenschapscommissie een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een functiebeperking.

De onderzoekers deden de volgende vaststellingen:

  • Tijdens het schooljaar blijkt dat slechts 50% van de kinderen participeert aan vrijetijdsactiviteiten; zwemmen en jeugdbeweging zijn het meest populair, culturele activiteiten komen nauwelijks aan bod.
  • Tijdens vakanties participeert 49% van de kinderen niet.
  • Kampen en speelpleinen hebben het meeste deelnemers.
  • Ouders vragen een uitbreiding van het aanbod.

Daarnaast geeft het onderzoek een overzicht van drempels en randvoorwaarden op volgende gebieden:

  • kansarmoede
  • beschikbaarheid/bruikbaarheid
  • mobiliteit
  • sociale aanvaarding
  • communicatie
  • inclusief/categoriaal aanbod en het belang van trajectbegeleiding