Interessant om weten

Subsidies

Sportsnack Brussel

Basisscholen die na de schooluren naschoolse sport organiseren kunnen hiervoor financiële en inhoudelijke ondersteuning aanvragen binnen het project Sportsnack Brussel.

Subsidies voor educatieve initiatieven van Brusselse scholen

Brusselse scholen kunnen bij directie Onderwijs en Vorming van de VGC subsidies krijgen voor educatieve initiatieven die zij organiseren. Het gaat over initiatieven die een extra stimulans geven aan het onderwijs. Per initiatief kan een school tot 5.000 euro subsidie krijgen.

Informatie

Schoolsportpartner

MOEV (vroeger Stichting Vlaamse Schoolsport)

Op vlak van schoolsport is MOEV de belangrijkste partner in Brussel. MOEV zorgt voor informatiedoorstroming naar de scholen, organiseert schoolsportactiviteiten tijdens en aansluitend aan de schooluren en biedt dienstverlening aan de scholen aan. 

Het provinciaal secretariaat Vlaams-Brabant en Brussel staat in voor informatieve opdrachten, sportdagen in het kader van Natuurgebonden Sporten voor het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs, aangepaste sportdagen voor het buitengewoon onderwijs en woensdagmiddagactiviteiten voor het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs.

Naast het provinciaal secretariaat zijn er in Brussel ook twee Follo's actief.
Follo betekent Flexibele Opdracht Leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Deze persoon werkt halftijds het project ‘Brede School met sportaanbod’ uit.
Met ‘Brede School met sportaanbod’ bedoelt men de creatie van meer mogelijkheden door een  goede samenwerking tussen de school, de sportverenigingen, de gemeentelijke sportdiensten en andere lokale sportactoren. Voor het basisonderwijs is dit 'Sportsnack', sport na de schooluren, voor het secundair onderwijs uit zich dat voornamelijk in het uitwerken en aanbieden van de SNS-pas.

Interessante nieuwsbrieven

BrusselDirect

BrusselDirect is het maandelijks e-zine van de algemene directie Onderwijs & Vorming met nieuws over VGC-activiteiten inzake onderwijs, en nuttige informatie voor directies en leerkrachten. 
BrusselDirect is er voor directies en leerkrachten uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs maar staat uiteraard ook open voor alle geïnteresseerden.
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks de 10de dag van de maand.

MOEV

MOEV Vlaams-Brabant en Brussel geeft maandelijks een nieuwsbrief uit met schoolsportinformatie voor scholen uit Vlaams-Brabant en Brussel.