Interessant om weten

Cover Genieten zonder Limieten

Genieten zonder limieten

De brochure ‘Genieten zonder Limieten’ van Buitengewoon Brussels bundelt de vrijetijdsactiviteiten in Brussel voor kinderen en jongeren met een beperking. Naast talrijke sportactiviteiten vind je er ook speelweken en creatieve ateliers in terug. 

Nieuw G-sportbeleid in Vlaanderen

G-sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het sporten krijgen. De vzw is hét aanspreekpunt voor G-sport binnen en buiten de sportsector.
G-sport Vlaanderen legt zich toe op 4 pijlers:

 • Verzamelen en ontsluiten van kennis over G-sport in het algemeen en materiaal in het bijzonder
 • Samenwerking met partners uit relevante beleidsdomeinen (sport, welzijn, onderwijs …)
 • Doorbreken van taboes en het creëren van een draagvlak voor G-sport bij het brede publiek
 • Ondersteunen van de G-sportsector door financiële ondersteuning en de opbouw van een community

Meer info vind je op www.gsportvlaanderen.be

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Sinds 2018 integreert Sport Vlaanderen de provinciale G-sporttaken in haar werking. Bij hen kan je onder andere terecht voor:

 • Financiële ondersteuning van G-sportevenementen en G-sportclubs
 • Ondersteuning en advies van de regionale G-sportconsulent voor het toeleiden van de G-sporter naar het G-sportaanbod, het opstarten van G-sportprojecten …
 • Gratis uitlenen van G-sportmateriaal
 • Opleidingen voor G-sporttrainers via Vlaamse Trainersschool
 • G-sportkampen in de centra van Sport Vlaanderen

Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/gsport

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking of kwetsbaarheid volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Parantee-Psylos is de Vlaamse G-sportfederatie voor personen met een beperking/kwetsbaarheid en staat in voor:

 • Een A tot Z G-sportaanbod
 • De kaderopleiding en bijscholing
 • De begeleiding van de aangesloten sportclubs
 • Informatieoverdracht
 • Het promoten van de G-sport
 • De organisatie van topsport
 • De sporttechnische ondersteuning van erkende sportfederaties met een G-werking

Meer info vind je op www.parantee-psylos.be