Overlegplatform G-sport Brussel

Om de samenwerking en communicatie tussen sportfederaties, sportclubs, scholen, instellingen en de VGC-sportdienst vlot te laten verlopen is er een Overlegplatform G-sport opgericht.

Wat?

Het Overlegplatform bepaalt de prioriteiten met betrekking tot de concrete initiatieven, bereidt mee de werkzaamheden voor en volgt ze systematisch op.
Dit alles past binnen de beleidsaccenten van de regering en het jaarlijks sportpromotieplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wie?

Het Overlegplatform G-sport Brussel bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van de sportraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse G-sportfederatie, G-sport Vlaanderen, de sportclubs voor personen met een beperking, de scholen buitengewoon onderwijs, verschillende welzijnsvoorzieningen voor personen met een beperking en andere geïnteresseerden.

Lid worden?

Heb je interesse om deel uit te maken van dit overleg, neem dan contact op met de VGC-sportdienst.