De VGC-sportdienst valt in de prijzen

Publicatiedatum: 
ma 19/01/2015

Vrijdag 16 januari 2015 werd het project ‘Oefenkans NL’ van de VGC-sportdienst in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel uitgeroepen tot winnaar van het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT) 2014. Op de studiedag ‘Grensverleggers’ van EPOS vzw werd in het Vlaams Parlement de prijs (certificaat, trofee en geldprijs van 1.000 euro) overhandigd door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en hinkstapspringster Svetlana Bolshakova.

Uitreiking prijs VGc-sportdienst

Het project vindt zijn oorsprong in de ‘diversificatie van de VGC-lesgeverpool’.

Deze beleidsactie van de sportdienst werd uitgewerkt door een stuurgroep, hetgeen resulteerde in enerzijds het aanbieden van laagdrempelige didactische vormingen (bewegingsanimator, aspirant-initiator) en anderzijds in het creëren van oefenkansen.

Tijdens deze Oefenkans Nederlands worden mensen die Nederlands als tweede taal leren (NT2) via vrijwilligerswerk ingeschakeld als assistent-lesgever tijdens het Nederlandstalig sportaanbod van de VGC-sportdienst. De sportcontext en het werken met kinderen zorgt voor een ongedwongen en kansenrijke setting om de spreekdurf aan te scherpen.

De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds het aanbieden van oefenkansen Nederlands aan anderstalige Brusselaars en anderzijds het genereren van potentieel toekomstige begeleiders voor het Nederlandstalig sportaanbod.

De VGC-sportdienst is initiatiefnemer en heeft een projectbudget uitgetrokken om dit project te financieren. Voor de inhoudelijke taalexpertise werd een opdracht uitgeschreven aan het Huis van het Nederlands Brussel. De concrete uitwerking gebeurde door een binnen dit partnership opgerichte projectgroep.

Het project werd bekend gemaakt via verschillende wervingskanalen (websites, nieuwsbrieven, flyers) en met een speciale focus op de presentatie van het project door NT2-docenten tijdens hun lessen.

Geïnteresseerden werden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek waarbij er werd nagegaan of hun taalniveau voldoende was om een succesvolle ervaring uit hun deelname aan het project te halen (richtlijn: instapniveau 2.2-2.4). Er werd ook gepolst naar de ervaring met het omgaan met kinderen en het begeleiden van groepen en er werd dieper ingegaan op hun motivatie om deel te nemen aan het project.

De deelnemers konden kiezen uit:

  • ‘Sportkamp’: waarbij ze gedurende een hele week werden ingeschakeld op een sportkamp tijdens de schoolvakanties. Halve dagen waren ook mogelijk.
  • ‘Sportacademie’: waarbij ze gedurende minstens drie maanden op zaterdag gedurende twee uren een multisportaanbod hielpen ondersteunen. Tweewekelijkse deelname werd ook als optie aangeboden.

Vooraleer van start te gaan met het vrijwilligerswerk kregen de deelnemers een voorbereidende workshop met contextspecifieke woordenschat en tips om hun spreekdurf te vergroten.

Tijdens de oefenkans, waarbij de vrijwilligers een sportlesgever (moedertaalspreker Nederlands) assisteerden, konden de vrijwilligers een voor dit project ontwikkeld oefenboekje met opdrachten als leidraad gebruiken. De sportlesgever kreeg een aangepast boekje met tips om de vrijwilliger een actieve begeleidingsrol te laten opnemen.

Er werden door een projectmedewerker ook coachingmomenten voorzien gedurende bepaalde lesmomenten om de vrijwilliger nog persoonlijker te kunnen begeleiden.

De VGC-sportdienst bood de deelnemers aan het project de kans om tijdens de paasvakantie (kostenloos) een driedaagse vorming te volgen met als keuzethema’s kleutergymnastiek, atletiek of voetbal. Dit om hun inhoudelijke bagage te versterken.

Momenteel wordt onderzocht hoe er verder oefenkansen Nederlands kunnen worden aangeboden binnen het sportaanbod van de VGC-sportdienst met het oog op de diversificatie van de lesgeverpool.

Voor meer info omtrent dit project kan u steeds contact opnemen met de VGC-sportdienst: sportdienst@vgc.be - 02/563 05 14.