Herencompetitie

De BZVC richt voor herenploegen een A- B- C- en D-reeks en een bekercompetitie in.
In de bekercompetitie, waaraan alle ploegen van de A- B- C- en D-reeks kunnen deelnemen, wordt gespeeld volgens het principe van rechtstreekse uitschakeling (1/32 finale tot finale).

Doelstellingen

 • Beoefening van de zaalvoetbalsport in de Brusselse regio.
 • Bevordering van een vriendschappelijke en een sportieve sfeer onder de ploegen.
 • Het streven naar een degelijke wedstrijdleiding door de scheidsrechters.
 • Het streven naar een efficiënte competitieorganisatie door de stuurgroep.
 • Opmaak van een maandelijks berichtenblad en publicatie van de wedstrijduitslagen via de BZVC-website.

Deelnamevoorwaarden

 • De ploeg heeft een duidelijke link met Brussel.
 • De voertaal van de competitie, zowel administratief als tijdens de wedstrijden, is Nederlands.
 • Elke ploeg beschikt over minimum 8 spelers (jongens/mannen die minimum 16 jaar zijn op moment van inschrijving) en een terreinafgevaardigde (man of vrouw, minimum 18 jaar zijn op moment van inschrijving).
 • De ploeg kan spelers toevoegen tot 31 januari. Terreinafgevaardigden kunnen onbeperkt aangevuld worden.
 • De ploeg beschikt over een zaal met minstens 18 zaaluren (verspreid over het seizoen).
 • De ploeg/club moet spelers en terreinafgevaardigden verplicht individueel verzekeren (vrije keuze van verzekeringsmakelaar).
 • Aanvaarden van de spelregels en van het memento van de BZVC.

Kosten deelname herencompetitie

Te betalen aan BZVC:

Inschrijvingsgeld ploeg in herencompetitie: 100€ per ploeg
Inschrijvingsgeld ploeg in heren- en veteranencompetitie: 150€ voor beide ploegen
Ploegen die ingeschreven waren in seizoen 2019-2020 krijgen een eenmalige Corona-korting van 25% op het inschrijvingsgeld.
Waarborg (inning boetes): 125€
Aansluiting speler: 10€ per speler (of 15€ indien de speler ook meedoet met de veteranenploeg van dezelfde club)
Aansluiting terreinafgevaardigde: gratis

Raming overige kosten

Scheidsrechter: 22€ per wedstrijd (te betalen door de thuisploeg)
Verzekering: 125€
Zaalhuur (18 uren): 650€
Diverse kosten (uitrusting, drank, ...): 250€

Erkenning en subsidiëring door de VGC-sportdienst

De VGC-sportdienst erkent Brusselse sportverenigingen. Erkende sportverenigingen kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning door de VGC-sportdienst.
Nieuwe sportverenigingen kunnen éénmalig een startsubsidie aanvragen.
Meer uitleg en de nodige aanvraagformulieren zijn te vinden op www.vgc.be.

Meespelen?

Inschrijven voor het seizoen 2021-2022 kon tot 17 juni 2021.
Interesse om volgend seizoen mee te spelen? Bezorg ons je contactgegevens via bzvc@skynet.be.