Fiscaal aftrekbaar

De federale overheid voorziet een belastingvermindering op opvangactiviteiten in de sport – en jeugdsector. Lessenreeksen en sportkampen vallen hier ook onder en dat betekent dat de inschrijvingsgelden fiscaal kunnen ingebracht worden, en dit voor kinderen tot 14 jaar.

Een maximaal bedrag van 13 euro per opvangdag per kind, ongeacht de duur van de opvang voor het inkomstenjaar 2020. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt het maximumbedrag per opvangdag per kind 13,70 euro.

Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt. De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven (dus niet het volledige bedrag dat mag ingebracht worden).

Meer info vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.