Aangepaste Bewegingsdag op dinsdag 31 maart 2020

Aangepaste bewegingsdag

Kom sporten op de Aangepaste Bewegingsdag.

Een sportdag voor volwassenen met een ernstige* verstandelijke beperking i.s.m. Odisee – campus Dilbeek.

(* Deze sportdag is specifiek bedoeld voor deelnemers met een ernstige verstandelijke beperking. Voor personen met een matige of een lichte verstandelijke beperking organiseren wij een aparte sportdag in november)

Programma

Vanaf 9.30 u.: onthaal
10.00 u. tot 10.15 u.: opwarming
10.30 u. tot 11.15 u.: sportsessie 1
11.30 u. tot 12.15 u.: sportsessie 2
12.15 u. tot 13.15 u.: middagpauze
13.15 u. tot 14.00 u.: sportsessie 3
14.15 u. tot 14.30 u.: afsluitactiviteit met muziek

Activiteiten

Uit de 5 onderstaande sporten mag elke groep er 3 kiezen (vergeet geen reserve-activiteit te kiezen):

Mikken naar doelen
Werelddansen
Atletiek (lopen, springen en werpen)
Stoelgym op muziek
Yoga

Yoga is enkel toegankelijk voor niet-rolstoelgebruikers en deelnemers die uit hun stoel kunnen. Want in de zaal liggen vaste judomatten waarop niet kan gereden worden.
Alle andere activiteiten zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en worden op een speelse manier aangepast aan het niveau van de groep.

Iedere groep kan deelnemen aan 4 activiteiten, waarvan de laatste activiteit een gezamenlijke activiteit is. We proberen in de mate van het mogelijke rekening te houden met de opgegeven voorkeur bij de inschrijving.

Begeleiding

De begeleiding van alle activiteiten gebeurt door 3de jaarsstudenten van de opleiding LO van Odisee, campus Dilbeek. Ook dit jaar worden 1ste jaarsstudenten van de opleiding orthopedagogie van Odisee, campus Dilbeek ingeschakeld om de deelnemers mee te begeleiden. Extra begeleiders vanuit de voorziening zijn dus niet nodig.

Prijs

Het totaal bedrag van 4 euro per deelnemer dient vóór 29 maart 2020 overgeschreven te worden op rekeningnummer BE10 0910 1711 8004 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel, met vermelding ‘AB 2020 + naam voorziening'.

Sportactiviteiten, verzekering en drankje zijn in de prijs inbegrepen. Begeleiders nemen gratis deel.

Inschrijven

Inschrijven kan hier tot woensdag 18 maart 2020 of tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
Opgelet: groepen kunnen met maximum 15 deelnemers inschrijven.

Meebrengen

  • Sportieve kledij
  • Lunchpakket
  • Volle drinkbus

Locatie

Sportcomplex Sint-Agatha-Berchem, Lusthuizenstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Organisatie en info

VGC-sportdienst (Ulrike Van den Eede), Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
02 563 05 14 - sportdienst@vgc.bewww.sportinbrussel.be

Bijhorende documenten: