Ben jij kandidaat voor de VGC-sportraad?

Publicatiedatum: 
ma 05/03/2018

Ben je geïnteresseerd in sport in Brussel? Denk je dat sommige zaken anders of beter kunnen? Wil je advies geven over het Brusselse sportbeleid en het mee vormgeven?
Stel je dan kandidaat voor de VGC-sportraad en/of voor een van de thematische overleg-en inspraakmomenten.

Stel je kandidaat voor de VGC-sportraad

Wat doet de sportraad?

De sportraad adviseert de VGC-beleidsmakers over het VGC-sportbeleid en over de VGC-sportwerking.
De sportraad reflecteert over het gevoerde en het toekomstige sportbeleid van de VGC én over het brede Brusselse sportleven. Zowel de VGC-administratie, het VGC-beleid als de leden van de sportraad zelf kunnen onderwerpen voorstellen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Wij verwachten van de leden van de sportraad een open, kritische en brede kijk op bewegen en sport in al haar facetten: sportclubs, toegankelijke sport voor iedereen, lessenreeksen, vakantie-aanbod, evenementen ....
De sportraad bestaat uit 15 tot 20 leden en komt drie keer per jaar samen. We vragen van de leden het engagement om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de bijeenkomsten van de sportraad.

Thematische overleg- en inspraakmomenten

Naast de bijeenkomsten van de VGC-sportraad, zijn er ook overleg-en inspraakmomenten rond bepaalde thema's. Op die momenten willen we mensen met een bepaalde expertise bij elkaar brengen om samen met de VGC-sportdienst een bepaald thema te bespreken en mee uit te werken.
De volgende thematische platformen worden opgericht (later kunnen er nog bij komen):

  • Sportclubs
  • Sportopbouwwerk/Toegankelijkheid en diversiteit in de sport/Kansengroepen
  • G-sport (sport voor personen met een beperking)
  • Sportpromotie (breed sportaanbod)

Het aantal samenkomsten wordt in elk platform afgesproken.

Interesse

Heb je interesse om in de sportraad te zetelen en/of in een of meerdere thematische overlegplatformen? Stel je dan kandidaat ten laatste op 8 april 2018 via dit formulier.

Nog vragen?

Neem contact op met Hilde Van Cauwenberghe:
E-mail: sportraad@vgc.be
Telefoon: 0491 62 42 34